Quan l’Ajuntament de Figueres va acordar iniciar els tràmits de revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal, va aprovar constituir un consell assessor urbanístic, denominat Assemblea participativa del POUM com a òrgan local específic, de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes de garantir i fomentar els drets d’informació i participació ciutadana en el procés d’elaboració del POUM.

El dia 24 de novembre es farà la segona Assemblea participativa del POUM. La sessió es farà a les 19’30 hores a l’escola Parc de les Aigües, situada al carrer Sant Pere de Rodes, 2.

A la sessió es presentaran i valoraran les “Bases de la Revisió del Pla general municipal d’ordenació urbana de Figueres”, i es posaran a debat el Resum i les conclusions que s’hi contenen.

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Entitat a la que representeu

En qualitat de:

Comentari (opcional)