El model de ciutat establert pel Pla general aprovat definitivament en data 12 d’abril de 1983 s’ha demostrat molt encertat, els objectius principals del Pla s’han complert de forma molt satisfactòria, la ciutat s’ha desenvolupat de forma equilibrada, i el nivell de dotacions públiques és prou important.

També s’ha de dir que, en els darrers anys s’està detectant un cert esgotament de les seves propostes, i sembla que ara és el moment de perfeccionar-ne el model, i donar un salt qualitatiu endavant, introduint nous elements derivats del context actual.

Per examinar ara la vigència del pla general de Figueres, en la perspectiva dels darrers 30 anys, resulta necessari referir-nos a diferents canvis, profunds, en diferents àmbits de la nostra societat, i que tenen la seva paral·lela plasmació en els també profunds canvis jurídics, que, inevitablement, han seguit idèntica transformació i que contrasten o posen de relleu la contradicció que suposa el manteniment artificiós de la vigència indefinida d’aquest pla general, ateses les transformacions substantives de caràcter normatiu, succeïdes al llarg d’aquests 30 anys