El procés de revisió del planejament de Figueres s’acompanya d’un programa de participació ciutadana. El procés participatiu pretén incorporar criteris, valoracions i opinions ciutadanes en el desenvolupament d’un projecte cabdal que definirà com ha de ser la ciutat dels propers 30 anys.

Tots aquells ciutadans i ciutadanes que desitgin participar ho podran fer:

Participació col·lectiva (abans de l’aprovació inicial del nou POUM):

- Assistint als tallers de participació temàtics
- Responent l’enquesta adjunta al web

Participació individual (després de l’aprovació inicial del nou POUM):

- Un cop presentat el document d’avanç del nou POUM s’obrirà un període d’informació pública durant el qual es podran presentar suggeriments
- Un cop feta l’aprovació inicial del nou POUM s’obrirà un període d’informació pública durant el qual es podran presentar al·legacions