Pocs dies després de la dinamització de cada taller s’elaboraran resums de les sessions participatives que seran afegits en aquest apartat. Els resums també es faran arribar per correu electrònic als participants dels tallers.

INFORME EXECUTIU DE LA PRIMERA ONADA DE TALLERS TEMÀTICS. FASE DE DIAGNÒSTIC
Informe Executiu Tallers primera onada PPC

TALLER 8 FIGUERES I EL REPTE DE L’ENERGIA
Buidatge taller 8_Energia_Imagine_POUM FGS

TALLER 7 LA CIUTAT PER A LA GENT. HABITATGE, EQUIPAMENTS I FEINA
Buidatge taller 7

TALLER 6 LA CIUTAT DE LA GENT. L’ESPAI PÚBLIC
2013-10-15 Aportacions taller 6_Espai Públic_POUM

TALLER 5 LA CIUTAT SOSTENIBLE. AIGUA, CONTAMINACIÓ, RESIDUS I BIODIVERSITAT
2013-10-25 Aportacions taller 5_Sostenibilitat_POUM

TALLER 4 MOBILITAT
2013-10-15 Aportacions taller 4_Mobilitat_POUM

TALLER 3 PATRIMONI CULTURAL I ARQUITECTÒNIC
2012-10-11 Aportacions taller 3_Patrimoni_POUM

TALLER 2 EL RODAL
2013-10-09 Aportacions taller 2_Els Rodals_POUM

TALLER 1 MODEL DE CIUTAT
2013-10-07 Aportacions taller 1_POUM Model de ciutat